Tuesday, 29 June 2010

Jag har varit

vegetarian i över 15 år, skulle aldrig falla mig in i att käka en sådan här dam. Det som började med att ljuga i skolan och påstå sig vara vegetarian för att få bättre käk i bamba (skolmatsalen), har blivit till att tycka att det är moraliskt fel att äta kött. Jag läste någonstans att 60-70 miljoner djur dör varje år i Sverige, för att just bli uppätna. Vidrigt.

1 comment:

PaljettenQ said...

Undrar just hur många djur som dör och komposteras för att vi slänger bort det vi glömmer i kylen...