Monday, 21 March 2011

Han börjar

att bli en vana. Kanske bör jag distansera mig från honom då jag absolut inte får fatta för mycket tycke för han.

He's beginning to become a habit. Maybe it's time to distance myself from him, I can't afford to like him.

No comments: