Wednesday, 29 June 2011

Det är för varmt

min glass smälter, jag känner mig dåsig och tappar kreativiteten nästan helt.It's so hot outside, that my ice creams keep melting and I feel really tired.

No comments: