Tuesday, 6 October 2009

Är man en nörd

om man blir till sig i brallan när man får hem böcker på posten? I så fall kalla mig för en nörd my dear.