Thursday, 15 October 2009

När slutar

man att gråta över spilld mjölk?

1 comment:

Lena said...

Aldrig, antar jag.