Friday, 26 November 2010

Att sitta och måla

på en beställning, en fredagkväll med hejdundrade mensvärk känns ju sådär gött.Not much fun, sitting and painting on a commission on a friday night with period pains.

No comments: