Sunday, 7 November 2010

Det kan vara svårt

att rita porträtt, speciellt när folk beställer och man har aldrig sett människan, när man bara ska utgå från ett kort. Därför finns det inget enklare än att rita självporträtt. Man liksom känner till ens egna nuna bäst, har ju ändå fått stå ut med skiten hela ens liv.


It can be really difficult to draw portraits, especially of people that you haven't met and all you have to go by is a picture of them. So it's so much easier to draw a self portrait since I'm so used to my own face, after all I've been stuck with it my whole life.

No comments: